Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Uppdatering från COVID Symptom Study

Nu ökar antalet bekräftade covid-19 fall och sjukhusinläggningar i Sverige snabbt. Under sommaren var det relativt få deltagare som rapporterade symtom men vi ser nu en klar uppgång även i våra data. Andelen deltagare med symtom som överensstämmer med covid-19 ligger nu på en nivå som motsvarar månadsskiftet maj/juni. En fördel med vår appdata är att den är jämförbar över regioner och att den kan följas över tid sedan tidigt i pandemin i början på maj, mer än 1,5 månad innan den allmänna testningen för covid-19 kom igång i Sverige.

Den som följer våra resultat och regelbundet besöker vår Resultatsida vet att vi arbetar intensivt med en uppdatering av matematiken bakom de resultat som presenteras. Vi har nu kommit en bra bit på väg och hoppas kunna göra en uppdatering av vår s.k. prediktionsmodell under hösten.

Den 4:e november uppdaterades dessutom frågorna om symtom i appen (läs mer här). Baserat delvis på information som deltagare i COVID Symptom Study har angivit i fritextfältet i appen så lades några nya frågor till, bl.a om snuva och hjärtklappning, och feberfrågan uppdaterades. Vi har sett att denna förändring i appen har medfört att våra deltagare rapporterar eventuella symtom på ett annat sätt än tidigare och detta påverkar självklart även analyser och presentation av resultat. Trenderna före och efter den 4:e november är därför nu inte helt jämförbara och för att göra det tydligt har vi valt att markera detta datum i alla våra diagram på vår Resultatsida. Det är mycket sannolikt att nedgången av ett antal symtom och den kombinerade prediktionen som ses den 4:e november och därefter är kopplad till förändringen i rapporteringen. Vi har valt att fortsätta visa våra resultat men jobbar samtidigt på att undersöka och ta hand om detta i våra analyser.

plot

Vårt arbete med att kartlägga smittspridningen samt bättre förstå symtomen på covid-19 kommer i längden att underlättas och förbättras tack vare att symtomfrågorna uppdaterats. Exempelvis kommer det att vara lättare för oss att särskilja mellan vanliga säsongsbetonad förkylning och influensa och covid-19. Men, vi behöver samla in de nya svaren under en längre tid för att vi ska kunna uppdatera våra matematiska modeller. Under tiden som vi arbetar med detta är det extra viktigt att våra deltagare fortsätter att rapportera och att du som rapporterar symtom är extra noga när du markerar eventuella symtom på de nya symtomsidorna i appen.

Vi vill uppmuntra alla att fortsätta följa de rekommendationer och allmänna råd som gäller samt att rapportera regelbundet i appen – vi gör viktig forskning på era data. Då många av forskarna i den svenska gruppen har ett intresse för och expertis inom diabetes så kommer vi framöver att titta närmare på just diabetes och covid-19 - vetenskapliga artiklar på detta ämne är under arbete.

Varmt tack för att du deltar och kom också ihåg att det är viktigt att du testar dig om du har symtom!

Teamet på COVID Symptom Study Sverige