Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Om studien

Syfte

COVID Symptom Study Sverige är ett forskningsprojekt vid Lunds universitet och Uppsala universitet. Projektet är godkänt av Etikprövningsmyndigheten i Sverige (DNR 2020-01803, 2020-04006, 2020-04145 och 2020-04451). Lunds universitet är svensk forskningshuvudman, och har huvudansvar för kontakten med studiedeltagare samt för samarbetet med det brittiska hälsoföretaget ZOE Global Ltd som utvecklat och driver appen.

Syftet med det här projektet är att öka kunskapen om sjukdomen covid-19, som orsakas av coronaviruset SARS-CoV-2. Tack vare att frivilliga vuxna (18 år och äldre) i Sverige deltar i studien och använder appen kan forskare på Lunds universitet och Uppsala universitet:

  • Kartlägga spridningen av covid-19 i Sverige.
  • Undersöka hur fort smitta sprids i olika delar av landet.
  • Förstå vilka grupper som riskerar att drabbas hårdast. 
  • Förstå vilka symtom man kan få i samband med covid-19. 

I början av september 2020 hade studien drygt 189 000 deltagare i Sverige.

Resultat och metod

Presentation av analyser och prediktioner sker löpande på studiens resultatsida https://csss-resultat.shinyapps.io/csss_dashboard/ där vi presenterar kartor och trender över uppskattad förekomst av symtomatisk covid-19 baserat på data från appen. Vi publicerar även veckovis rapporter som skickas ut till bland annat sjukvårdsregioner, smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten. Dessa återfinns här https://www.covid19app.lu.se/veckorapporter. I dessa rapporter ingår en överblick över det nationella läget samt även en lista över de tio postnummerområden där vi observerat störst förändring i uppskattad andel individer med symtomatisk covid-19 under den senaste veckan.

Sedan studiens start har vi använt en matematisk algoritm baserad på data från COVID Symptom Study i Storbritannien under våren 2020 (läs mer om principerna i tidskriften Nature Medicine här). Denna matematiska aloritm tar hänsyn till eventuell förekomst av elva olika symtom för att beräkna andelen studiedeltagare som, om de testades för pågående covid-19-infektion, sannolikt skulle testas positivt. Förekomst eller avsaknad av varje enskilt symtom är viktigt – förekomsten av vissa symtom ökar sannolikheten för att studiedeltagaren har just covid-19, medan förekomsten av andra symtom gör att det är mer sannolikt att besvären beror på något annat. Vi säger att vi ”viktar” de olika symtomen. På bilden nedan ser du hur vi viktar olika symtom.

symtom

Just nu arbetar vi på COVID Symptom Study i Sverige med en uppdatering av prediktionsmodellen som används för att uppskatta förekomsten av covid-19 i den svenska befolkningen. Denna uppdatering kan du läsa mer om här.

Om appen

COVID Symptom Study Sverige använder sig av en app för att samla in data från studiedeltagarna. Appen COVID Symptom Study utvecklades av brittiska hälsoföretaget ZOE Global Ltd med hjälp av vetenskapliga analyser från King's College London och Guys och St Thomas sjukhus i London och lanserades i Storbritannien den 23 mars 2020. Den 29 april 2020 lanserades appen i Sverige efter anpassning till svenska förhållanden. Appen underhålls av Zoe Global Ltd och ZOE delar data som samlas in i Sverige med Lunds universitet för bearbetning och analys.

I den svenska versionen av appen kan du som är 18 år eller äldre och som vill gå med i studien ge ditt samtycke till att delta i appen. Första gången du loggar in så ombeds du att fylla i en kort hälsodeklaration. Om du arbetar inom hälso- och sjukvård kan du också uppge om du har exponerats för misstänkt eller bekräftad covid-19 på din arbetsplats. Du ombeds sedan att svara på frågor om hur du mår just nu, och rapportera om du har symtom som skulle kunna tyda på en covid-19-infektion samt om du har testats för covid-19. Om du arbetar inom sjukvården får du också dagligen möjlighet att svara på frågor om smittrisk på ditt arbete. 

Därefter behöver du bara lägga en minut om dagen på att rapportera hur du mår, även om du känner dig frisk. Vi kommer att fortsätta samla in data så länge som viruset SARS-CoV-2, som orsakar covid-19, sprids i Sverige.
 

Datasäkerhet

ZOE Global Ltd ansvarar för datainsamling från studiedeltagare som bor i Sverige och för data i Storbritannien. Lunds universitet är svensk forskningshuvudman och är ansvarig för data när den skickats från ZOE Global Ltd i London till Lunds universitet i Sverige. Data kommer att sparas vid Lunds universitet i minst tio år efter den samlats in i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. All datalagring och överföring i Sverige och i Storbritannien uppfyller de krav som ställs av EU:s dataskyddsförordning 2016/679, också kallat GDPR (General Data Protection Regulation), och annan relevant lagstiftning. 

Sidansvarig:

Ladda ned appen här

App logo for COVID Symptom Study

Alla personuppgifter som samlas in är skyddade i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679, också kallat GDPR (General Data Protection Regulation). Lunds universitet kommer enbart att använda data till medicinsk forskning i enlighet med deltagarnas informerade samtycke.

Kontakta oss: covid-symptom-study [at] med [dot] lu [dot] se