Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Diabetes och covid-19

Detta är en historisk sida.

Ingen rekrytering av studiedeltagare pågår idag. Studiens datainsamling är avslutad och forskarna fokuserar på att analysera och publicera resultaten från studien.

COVID Symptom Study Sverige kommer framöver att fokusera på om typ 1 diabetes och typ 2 diabetes medför ökad risk att bli svårare sjuk i covid-19, och om eventuella samband påverkas av t.ex. hur länge man haft sin diabetesdiagnos och vilken typ av behandling man har. En annan viktig fråga är om typ 1 eller typ 2 diabetes är kopplade till specifika symtom vid covid-19, eller om det finns något samband med en mer långdragen symtombild (sk långtidscovid).

 

Bild på telefon med testen Lägg 1 minut om dagen på att hjälpa oss bekämpa covid-19
Bild skapad av ZOE Ltd

För att samla in data använder vi oss av appen COVID Symptom Study, som är gratis för studiedeltagare och som du hittar på App Store eller Google Play. Appen utvecklades och drivs av det brittiska hälsoföretaget ZOE. I appen fyller du som studiedeltagare i en kort hälsodeklaration och om du har några symtom som skulle kunna tyda på covid-19, t.ex. feber eller hosta. Du får också fylla i om du har diabetes, vilken sorts insulin eller annan läkemedelsbehandling du har, hur länge du har haft sjukdomen, och ange ditt senaste långtidssocker. Du kan uppge om du t.ex. behandlas mot högt blodtryck eller någon njursjukdom. Du väljer själv hur många frågor du svarar på. Att svara på samtliga frågor i hälsodeklarationen tar ungefär 10 minuter. När du väl har registrerat dig får du en daglig påminnelse från appen om att rapportera hur du mår. Det tar max en minut att rapportera även om du upplever symtom. Du kan även ange om du har testats för pågående covid-19-infektion (PCR-test) eller för antikroppar, samt om du har vaccinerat dig.

Ditt deltagande är viktigt oavsett om du har haft covid-19 eller ej och du är varmt välkommen att delta även om du redan vaccinerats mot sjukdomen. Om du tidigare gått med i studien, men har slutat att rapportera, så får du gärna börja rapportera i appen igen för att bidra med mer data till forskningen. Du kan läsa den fullständiga Informationen till studiedeltagare för mer information.

På vår resultatsida kan du se det aktuella smittspridningsläget i Sverige samt trendkurvor och information om olika symtom. Länkar till de vetenskapliga artiklar som baseras på data från studien publiceras i sin helhet här på hemsidan och andra nyheter publiceras på vår Facebook-sida.

Vi hoppas att du vill vara med och bidra till vår forskning så vi tillsammans kan lära oss mer om diabetes och covid-19.

/Hälsningar från teamet på COVID Symptom Study Sverige

COVID Symptom Study Sverige

Studien COVID Symptom Study Sverige lanserades i april 2020 och totalt deltog drygt 208 000 personer i Sverige i studien. Studiens datainsamlingsfas avslutades i juli 2022. Vi har tagit emot fler än 20 miljoner dagsrapporter från studiedeltagare vilka ni ligger till grund för vårt fortsatta arbete med att analysera och publicera resultat från studien. Du kan läsa mer om när och varför datainsamlingsfasen avslutades här och resultat från studien kommer att delges som nyheter på denna sida.