Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Information om studiens nästa skede

En del deltagare undrar varför vi inte fortsätter att samla in data om covid-19 när det nu rapporteras ökad smittspridning i samhället. Som vi redan meddelat sjönk vårt deltagarantal under vintern och våren 2022 signifikant. Vi valde i juli att sätta punkt för insamlingen av data för att fokusera våra resurser på att förvalta det omfattande material vi redan har tillgång till. Under studiens gång har fler än 20 miljoner dagsrapporter skickats in via appen av drygt 200 000 deltagare i Sverige.

Förutom att kartlägga smittspridningen av covid-19 har ett av studiens huvudsyften sedan start varit att öka kunskapen om sjukdomen, förstå vilka grupper som riskerar att drabbas hårdast och vilka symtomkombinationer man kan få i samband med covid-19 beroende på underliggande riskfaktorer, tidigt vs. sent under infektionen, och under olika faser av pandemin inklusive efter införandet av vaccination.

I en artikel som denna vecka publicerades i Läkartidningen berättar Maria Gomez, en av de ledande forskarna för studien mer om beslutet:

– Vi har tappat deltagare och det är inte unikt för Sverige. Våra samarbetspartners i Storbritannien och USA har upplevt samma trend. Motivationen att logga in symtom har minskat och när vi väl kommer under en viss nivå blir våra prediktioner sämre... Vi vill nu fokusera våra resurser på att utnyttja de datapunkter vi har på bästa möjliga sätt. Vi har väldigt mycket data som gör det möjligt för oss att undersöka symtombild vid olika kroppsvikt och diabetes, ovanliga vaccinbiverkningar och postcovid.

I Sverige drivs studien av en mindre forskningsgrupp bestående av forskare från Uppsala och Lunds universitet som vid sidan av andra uppdrag inom undervisning och forskning sedan mars 2020 forskar på covid-19. Dessa forskare kommer nu att fortsätta analysera data och publicera resultat från studien i vetenskapliga tidskrifter samt på vår hemsida.

Den 11 augusti publicerade även Göteborgsposten en artikel på samma tema, denna är dock låst för prenumeranter men återfinns här.

Tips!

  • Kom ihåg att du alltid kan hitta information om dina vaccinationer via ehälsomyndighetens portal och att de tester du genomfört genom sjukvården finns listade under dina provsvar på 1177.
  • Vi rekommenderar att du tar bort appen från din telefon om du inte redan gjort det då den i annat fall kan fortsätta att skicka påminnelser. Appen ägs av företaget ZOE och den är fortfarande aktiv i Storbritannien och USA. Vi på den svenska studien har ingen kontroll över hur och när detta företag kommunicerar via appen.