Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Uppdatering av prediktionsmodell

Uppdateringen av COVID Symptom Study Sveriges prediktionsmodell vecka 3 medför uppdaterade trendkurvor och kartor

Teamet på COVID Symptom Study Sverige har arbetat hårt hela hösten och vintern, både i Uppsala och Lund, med att förbättra de matematiska modeller vi använder för att göra de uppskattningar och kartor vi publicerar.

De beräkningsmetoder som vi använder grundar sig på jämförelser mellan de studiedeltagare som testar positivt och de som testar negativt för pågående covid-19-infektion. Vi använder sedan dessa jämförelser för att uppskatta sannolikheten att de som inte testat sig skulle vara positiva om de hade testats. Fram till nu har vi använt en beräkningsmetod som grundar sig på data från studiedeltagarna i Storbritannien från april 2020. Tack vare att så många studiedeltagare i Sverige nu rapporterat i appen och att andelen som testas i Sverige också har ökat är det möjligt för oss att basera vår modell på enbart svenska data. Totalt har den svenska forskningsstudien tagit emot drygt 10 miljoner dagsrapporter.

Våra uppskattningar när det gäller regionala skillnader i smittspridning och våra trendkurvor över tid har stämt väl överens med vad andra aktörer publicerat när det gäller andel positiva PCR-tester och sjukvårdsbehov. Däremot har andelen misstänkt smittade enligt våra beräkningar legat något högre jämfört med andras uppskattningar, t.ex. Folkhälsomyndighetens PCR-undersökningar.

Med avsikten att hela tiden löpande förbättra våra matematiska modeller allt eftersom ny information och data blir tillgänglig, har vårt team nu tagit fram en ny förbättrad modell. Några av de förbättringar som gjorts är tekniska och resulterar i säkrare resultat. Här är en sammanfattning av de uppdateringar vi gjort:

  • I den nya modellen använder vi nu data från studiedeltagare i Sverige som underlag för våra uppskattningar från perioden maj till november.
  • Den nya modellen använder varje individs uppskattade sannolikhet att vara covid-19-positiv om hen hade testats. Sannolikheten uttrycks på en skala på 0­–100 % i stället för, som tidigare, med en tröskel på 50 % som brytpunkt.
  • Den nya modellen innefattar en förbättrad beräkning av konfidensintervallet, dvs en förbättrad skattning av osäkerheten associerad med beräkningarna.
  • Vi viktar om resultaten baserat på demografin i varje postnummerområde, med hänsyn till kön samt ålder (över/under 50 år). Resultaten är nu tack vare detta mer generaliserbara än de var tidigare.
  • Tack vare att vi har lärt oss mer om covid-19-symtom via studien har vi kunnat justera modellen så att den innehåller fler symtom samt att symtomens vikt i modellen har ändrats (se https://csss-resultat.shinyapps.io/csss_dashboard/ för aktuella positiva och negativa symtomvikter).
  • Den nya modellen är kalibrerad mot Folkhälsomyndighetens mätningar i maj.

Vi har tillämpat de nya beräkningarna på alla kartor och trender för hela tidsperioden sedan studien lanserades och vår resultatsida är nu uppdaterad. De gamla trenderna finns dock kvar under fliken Arkiv.

Om du vill läsa mer om vad som föranledde omarbetningen av modellen så finns en förklaring här. Vi vill tacka alla våra studiedeltagare som fortsatt att rapportera regelbundet i appen och som på så sätt har bidragit med data som gjort det möjligt för oss att förbättra våra beräkningar.