Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Uppdatering av frågorna i appen COVID Symptom Study

Den som rapporterar regelbundet i appen kommer i dag att upptäcka att de frågor som ställs vid eventuell sjukdomskänsla har uppdaterats. Förändringarna gäller deltagarna i samtliga tre länder där appen används i forskningssyfte (Storbritannien, Sverige och USA). Uppdateringen sker dels för att det ska bli enklare för studiedeltagare som har sjukdomssymtom att navigera i appen, dels för att forskarna ska få tillgång till ännu mer relevant information om covid-19.

nyafrågor

Forskarna och läkarna bakom studien och appen COVID Symptom Study har föreslagit uppdateringen av symtomsfrågorna baserat på feedback och data från deltagare, samt nya rön om covid-19. En del frågor omformuleras, nya symtom tillkommer, ett par frågor som inte längre anses vara relevanta tas bort och formatet på skärmarna där man rapporterar symtom uppdateras. Genom att använda kryssrutor och gruppera frågorna hoppas vi att det ska gå snabbare och vara mer intuitivt för de deltagare som upplever symton att fylla i dagsrapporten.

Då andra sjukdomar som förkylning och influensa, som ofta har liknande symtom som covid-19, är vanliga denna tid på året så tillkommer några symtom som ska hjälpa forskarna att särskilja på covid-19 och dessa andra vanliga sjukdomar. En del av de nya symtomfrågorna rör s.k. negativa prediktorer och är avsedda att upptäcka symtom och symtomkombinationer som tyder på att det är mindre troligt att den som rapporterar har en pågående covid-19-infektion.

Detta är första steget i en fortlöpande uppdatering och förbättring av appen – håll utkik efter fler uppdateringar under hösten och vintern.

Globalt har nu drygt 4,3 miljoner personer laddat ned appen COVID Symptom Study, varav nästan 196 000 är bosatta i Sverige, och tillsammans har dessa personer rapporterat hur de mår drygt 205 miljoner gånger. Vi vill rikta ett stort varmt tack till dig som deltar i studien. Ditt fortsatta engagemang och bidrag är avgörande för vår forskning. Genom att sprida information om studien och appen till andra hjälper du oss också i kampen mot covid-19.

Håll i, håll ut och fortsätt att rapportera hur du mår i appen.

Teamet på COVID Symptom Study Sverige