Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Trendbrott i symtomrapporteringen - avstannad ökning

Sedan slutet av november har andelen deltagare i COVID Symptom Study Sverige med symtom som överensstämmer med covid-19 ökat konstant, med undantag för en liten nedgång före jul. Uppgången var mycket snabb under januari månad. Den senaste veckan ser vi dock ett trendbrott, där ökningen helt har avstannat och andelen deltagare med symtom till och med minskat något. Exempel på symtom som minskat de senaste dagarna är feber och ihållande hosta. Vi noterar inte heller längre någon ökning i andelen inrapporterade positiva snabbtester (antigentester) och ser även en minskning i antalet genomförda snabbtester*. Det är dock värt att notera att nivåerna symtom och positiva testsvar fortfarande är höga. Våra deltagare bor över hela landet, är samtliga över 18 år, 61 % är kvinnor och 81 % har fått tre doser vaccin. Detta innebär att urvalet framför allt avspeglar den boostervaccinerade vuxna befolkningen i Sverige.

Besök vår resultatsida för aktuella data om studiepopulationen samt för att se dagsaktuella trender om symtom och beräknad förekomst av covid-19.

 

trenddrop
alt

*antalet snabbtester uppdateras löpande, och de senaste dagarnas noteringar är preliminära