Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rekordmånga med covidsymtom

Den stora smittspridningen av omikronvarianten har lett till att många regioner i Sverige nu begränsar testningen till prioriterade grupper på grund av trycket på testcentren. Detta gör att det kommer bli svårare att följa trender i smittspridningen. Sedan april 2020 har COVID Symptom Study samlat in data dagligen över covidsymtom, -tester och -vaccinationer och publicerar en del av dessa här: https://csss-resultat.shinyapps.io/csss_dashboard/

Vi ser sedan mitten på november en kraftig uppgång i andel deltagare som rapporterar ihållande hosta, ont i halsen, feber och förlorat eller förändrat lukt-/smaksinne. Den senaste veckan har 26 705 deltagare rapporterat sin hälsostatus till COVID Symptom Study. Baserat på dessa symtomrapporter gör vi en uppskattning av hur många av deltagarna som skulle testa positivt om de testade sig – denna uppskattning ligger nu rekordhögt på 0,76 % (konfidensintervall 0,59–1) och kurvan visar just nu inga tecken på att vika. Högst andel återfinns i Stockholm och Dalarna. Alla våra deltagare är över 18 år och hela 75 % har fått tre doser vaccin. Detta innebär att våra deltagare inte är representativa för hela befolkningen, men trenderna kan ändå ge viktig information. Vi välkomnar fortsatt nya och gamla deltagare att rapportera till studien.

omikornmap
omikronplot