Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Förlorat luktsinne är fortfarande ett viktigt covid-19-symtom

Redan tidigt under pandemin kunde vi tillsammans med internationella kollegor se att symtom som förlorat luktsinne (anosmia), feber och hosta var tecken på covid-19 och att en uppgång i dessa symtom i ett område ofta sammanföll med uppgång i covid-19-förekomst. Med de nya virusvarianter som kommit så behöver detta undersökas igen. En ny studie baserat på data från appen visar att resultaten står sig även i andra länder och med andra enkätmetoder.

Våra kollegor vid King’s College London har tillsammans med forskare i Israel och USA sett tillbaka på appdata från den första pandemivågen och jämfört de med information från andra forskningsplattformar som är riktade till allmänheten i USA och Israel för att ta reda på om samma symtom och prediktioner stämmer i olika populationer. Forskningsteamet kombinerade data från COVID Symptom Study från Storbritannien och USA med data från The University of Maryland Facebook COVID-19 Symptom Survey och Israel Corona Study. Även om de olika plattformarna skilde sig åt så var de lika på det sättet att studiedeltagarna ombads att själva rapportera symtom och testresultat.

Totalt tittade forskarna på data från mer än tio miljoner svarande från 1 april 2020 till 31 juli 2020 och man analyserade en halv miljon covidtester och miljontals hälsorapporter. Analysen visade att förlorat luktsinne (anosmia) eller förlorat smaksinne (ageusia) konsekvent var den starkaste prediktorn för covid-19 oberoende av plattform, region och population. Faktum är att det var 17 gånger troligare att en person med endera av dessa symtom testades positivt för covid-19 än en person utan något av symtomen. Det visade sig också att förlorat lukt- eller smaksinne var den bästa prediktorn för ett positivt testresultat oberoende av en persons ålder, kön eller hur allvarlig hens sjukdom var. Teamets analyser visade också att feber och lungsymtom, som andnöd eller hosta, också hade ett starkt samband med ett positivt covid-19-test.

Resultaten från studien ingår i en vetenskaplig artikel som publicerats i tidskriften Lancet Digital Health. 

Vi vet att symtomen på covid-19 förändras i takt med att pandemin utvecklas och nya varianter dyker upp. Under våren 2020 var de huvudsakliga symtomen hosta, feber och förlorat luktsinne. I dag vet vi att det finns mer än 20 olika symtom på covid-19 och för många känns sjukdomen inte värre än en lindrig förkylning. Detta stämmer särskilt väl för personer som vaccinerat sig eftersom vaccination kan leda till en annan symtombild.

Vi har nu i September 2021 analyserat appdata från Sverige, UK och USA och sett att de fem vanligaste symtomen hos personer som fått två doser vaccin och ändå fått covid-19-infektionen är:

Huvudvärk

Hosta

Förlorat luktsinne

Förändrat luktsinne

Feber

symtomgraf

Som ni ser i grafen så kommer det förändrade/förlorade luktsinnet ganska sent och är som vanligast först fem dagar efter att man testat sig. Det är fortfarande viktigt att du isolerar dig och gör ett covidtest om du upplever att du har tappat ditt luktsinne eller har andra symtom på covid-19. Det kan ibland vara svårt att upptäcka förändringar i luktsinnet, men du kan enkelt testa det hemma med hjälp av tydliga dofter som kaffe, vitlök, kokos eller apelsin. Fortfarande gäller rekommendationen att du ska stanna hemma och testa dig om du känner dig sjuk, även om ditt luktsinne är normalt och du redan har fått två doser vaccin.

De data vi samlar in via appen COVID Symptom Study är väldigt viktiga för forskarna som tar del av appens data. Vi får via appen tillgång till pålitliga data om folkhälsa i stor skala, i princip i realtid. Zoes covidstudie är den största covidstudien i sitt slag globalt och studien vid Lunds och Uppsala universitet är en av de största epidemiologiska studierna genom tiderna i Sverige. Denna forskning hade inte varit möjlig utan alla fantastiska deltagare som har fortsatt att rapportera sitt mående i appen.

Pandemin är inte över ännu. Om du inte redan deltar i studien uppmuntrar vi dig att ladda ned appen och börja rapportera. Du hittar all information om studien här på vår hemsida.

Ditt bidrag till forskningen är viktigare än någonsin!