Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

COVID Symptom Study börjar rapportera statistik över snabbtester

I förra veckan ändrades rekommendationerna angående testning vid misstänkt covid-19 i Sverige. Då ingen nationell statistik förs över de antigentester (snabbtester) som tas runtom i landet hemma eller på privata testcenter så blir det svårt att utläsa trender i smittläget utifrån teststatistiken de kommande veckorna. Tidiga signaler från källor som inte är beroende av PCR-testning, såsom symtomövervakning och virusmätning i avlopp, blir nu allt viktigare, men då ingen av källorna är heltäckande behövs mer information. Vi är därför glada att nu kunna publicera statistik över hur många i COVID Symptom Study som gjort ett snabbtest samt hur stor andel av dessa prover som var positiva. Du hittar informationen på fliken Snabbtester på vår resultatsida.

Antalet rapporterade snabbtester ökade snabbt under slutet av 2021. Just nu rapporteras knappt 500 tester in per dygn från våra just nu 26 852 aktivt rapporterande deltagare. Av dessa så är just nu ca 27 % av testerna positiva med en ökande trend vilket är betydligt högre än de < 5 % vi noterat före november 2021. Vår avsikt är att publicera informationen dagligen (med viss fördröjning runt helger) tillsammans med den symtomövervakning vi publicerat i snart två år. När man läser denna statistik, så är det av värde att veta att deltagarna i CSS bor i hela landet, med högst andel deltagare/befolkning i Skåne och Uppsala län, samtliga är över 18 år, och består av 61 % kvinnor. Deltagarna är i hög utsträckning vaccinerade och de flesta har fått tre doser vaccin (exakt fördelning ses på vår resultatsidas startsida).

Vi tror att snabbteststatistiken kommer att utgöra ännu en pusselbit i övervakningen av smittspridningen av covid-19 och uppmuntrar alla som är över 18 år att delta i studien och rapportera testsvar. Ju fler som deltar, desto säkrare blir statistiken och det öppnar också för att redovisa mer regional och åldersuppdelad statistik. Statistiken är nedladdningsbar på fliken Snabbtester på resultatsidan.

snabbtester