Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Om studien

Hur beräknar ni på COVID Symptom Study Sverige andelen med sannolik covid-19?

Vi använder en ekvation som tagits fram av våra samarbetspartners i Storbritannien. Ekvationen bygger på att du för varje symtom du anger i appen får ett antal plus- eller minuspoäng som sedan omvandlas till en sannolikhet. Olika symtom ger olika antal poäng där nedsatt lukt- eller smaksinne ger högst poäng. Om summan av dina poäng resulterar i en sannolikhet som är högre än 50 % så räknas du den dagen som ett troligt fall av symtomatisk covid-19. Sedan beräknas andelen deltagare med trolig covid-19 i din ålders- och könsgrupp i ditt län. Vi viktar* sedan upp de grupper som har få deltagare för att få en mer representativ uppskattning av hur många av invånarna i åldern 20–79 år i varje län som har covid-19.
Därefter gör vi ett genomsnitt över tre på varandra följande dagar för att få en så verklighetstrogen uppskattning som möjligt.
Möjliga felkällor är att personer med symtom har en större benägenhet att rapportera i appen och vi kan därför ligga lite för högt i våra beräkningar. Detta bör dock inte påverka skillnader mellan områden och över tid.

Om du vill läsa mer om principerna för metoden så kan du läsa mer i tidskriften Nature Medicine här

Hur kommer ZOE att hantera och dela mina appdata?

Du kan läsa mer om hur Zoe Limited hanterar data som anges i appen i företagets integritetsmeddelande som du hittar här.

Hur länge kommer mina data att användas?

Data kommer att sparas vid Lunds universitet i minst tio år efter den samlats in i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. All datalagring och överföring i Sverige och i Storbritannien uppfyller de krav som ställs av EU:s dataskyddsförordning 2016/679, också kallat GDPR (General Data Protection Regulation), samt de regler som gäller "post-Brexit" samt annan relevant lagstiftning.

Ni har tillgång till mitt fullständiga postnummer. Kan jag identifieras via data från appen?

Från och med den 5 september 2020 delar ZOE, som utvecklat appen, studiedeltagares fullständiga postnummer med Lunds universitet, om deltagaren bor i ett postnummerområde med fler än 200 invånare. För områden med färre än 200 invånare så delar ZOE fortsatt endast de två första siffrorna i postnumret. (Av totalt 10 331 postnummerområden i Sverige har 718 områden färre än 200 invånare.) COVID Symptom Study Sverige kommer aldrig att publicera data för områden med färre än 200 studiedeltagare, så om exempelvis 10 procent av alla i ett postnummerområde deltar i studien krävs 2 000 innevånare för att vi ska publicera en analys av just det området. Vi presenterar också alltid data på gruppnivå, indelat på kön och åldersgrupper, aldrig på individnivå. De data vi erhåller lagras på en säker server vid Lunds universitet.

Vad gäller angående offentlighetsprincipen och personuppgifter?

Lunds universitet är en myndighet, vilket innebär att offentlighetsprincipen tillämpas vid universitetet. Detta betyder att var och en har rätt att begära att få ta del av all den information som finns vid universitetet. Informationen kan innehålla personuppgifter. Om inte sekretess gäller för personuppgifterna i fråga enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) så ska informationen lämnas ut.

Du kan läsa mer om vad som gäller för behandling av personuppgifter vid Lunds universitet här.

Utöver detta överlämnas inga personuppgifter till någon annan utan att det föreligger rättsligt stöd eller en rättslig förpliktelse.

För information om hur ZOE hanterar data som anges i appen ber vi dig läsa ZOE:s integritetsmeddelande som du hittar i appen samt här.

Kan man delta i studien även om man inte har en smartenhet?

För närvarande kan man tyvärr inte delta i studien om man inte har en smarttelefon eller smartplatta. Vi hoppas att appens ansvarige skapar en teknisk lösning för detta i framtiden men kan tyvärr inte i dag säga när och om det är aktuellt.

Hur kan jag ta bort mina uppgifter och lämna studien?

Du kan dra tillbaka ditt samtycke till att delta i studien när som helst genom att skicka ett e-postmeddelande till leavecovidtracking-sweden [at] joinzoe [dot] com (leavecovidtracking-sweden[at]joinzoe[dot]com). Du måste skicka meddelandet från den e-postadress som du använde när du skapade ditt konto i appen. Zoe Limited avslutar sedan ditt deltagande med omedelbar effekt. Du kan även ta bort data genom att väja alternativet "Ta bort mina uppgifter" från huvudmenyn i appen.

Ställ en fråga

Har du en fråga?

Ställ den till covid-symptom-study [at] med [dot] lu [dot] se

 

Ladda ned appen här

App logo for COVID Symptom Study