Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Om studien

Kommer någon att kunna tjäna pengar på mitt deltagande i studien?

Nej. Detta forskningsprojekt är ett icke-kommersiellt initiativ. ZOE Global Ltd är ett hälsoföretag och man utvecklade appen för att bistå King's College i London med ett smarttelefonredskap för forskning om covid-19. ZOE Global Ltd samarbetar nu också med Lunds universitet och Uppsala universitet. Appen är och kommer att förbli gratis att använda, och data du rapporterar in kommer ej att användas i kommersiella sammanhang. ZOE mottar anslag och donationer för sitt arbete med appen, för att täcka kostnaden för support och underhåll och för att kunna lansera appen i fler länder, se t.ex. här.

Hur kommer ZOE att hantera och dela mina appdata?

ZOE Global Ltd samlar in data från deltagare i Storbritannien, USA och Sverige. ZOE delar data från deltagare i Sverige med Lunds universitet som därmed kan bedriva forskning om covid-19 i Sverige i enlighet med godkännandet från Etikprövningsmyndigheten.

ZOE kommer att kunna dela information från svenska deltagare med andra än Lunds universitet, till exempel med andra universitet, sjukhus eller välgörenhetsorganisationer för att möjliggöra forskning om covid-19. Data kommer ej att användas i kommersiella syften eller säljas, eller användas för annat ändamål än för forskning om covid-19. När ZOE delar information för forskning så inkluderas inte deltagarnas e-postadresser (som används för att registrera ett konto i appen) eller IP-adresser, och om de delar data med andra än med Lunds universitet så delar inte heller ZOE de tre sista siffrorna i deltagarnas postnummer.

Hur beräknar ni på COVID Symptom Study Sverige andelen med sannolik covid-19?

Vi använder en ekvation som tagits fram av våra samarbetspartners i Storbritannien. Ekvationen bygger på att du för varje symtom du anger i appen får ett antal plus- eller minuspoäng som sedan omvandlas till en sannolikhet. Olika symtom ger olika antal poäng där nedsatt lukt- eller smaksinne ger högst poäng. Om summan av dina poäng resulterar i en sannolikhet som är högre än 50 % så räknas du den dagen som ett troligt fall av symtomatisk covid-19. Sedan beräknas andelen deltagare med trolig covid-19 i din ålders- och könsgrupp i ditt län. Vi viktar* sedan upp de grupper som har få deltagare för att få en mer representativ uppskattning av hur många av invånarna i åldern 20–79 år i varje län som har covid-19.
Därefter gör vi ett genomsnitt över tre på varandra följande dagar för att få en så verklighetstrogen uppskattning som möjligt.
Möjliga felkällor är att personer med symtom har en större benägenhet att rapportera i appen och vi kan därför ligga lite för högt i våra beräkningar. Detta bör dock inte påverka skillnader mellan områden och över tid.

Om du vill läsa mer om principerna för metoden så kan du läsa mer i tidskriften Nature Medicine här

Hur länge kommer mina data att användas?

Data kommer att sparas vid Lunds universitet i minst tio år efter den samlats in i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. All datalagring och överföring i Sverige och i Storbritannien uppfyller de krav som ställs av EU:s dataskyddsförordning 2016/679, också kallat GDPR (General Data Protection Regulation), och annan relevant lagstiftning. ZOE Global Ltd kan inte ange en specifik tidsgräns för hur länge ZOE kommer att lagra känsliga personuppgifter med tanke på att forskningen görs i realtid under en pågående pandemi, men de arbetar kontinuerligt för att säkerställa att data inte sparas längre än nödvändigt.

Ni har tillgång till mitt fullständiga postnummer. Kan jag identifieras via data från appen?

Från och med den 5 september kommer ZOE, som utvecklade appen, att dela studiedeltagares fullständiga postnummer med Lunds universitet, om deltagaren bor i ett postnummerområde med fler än 200 invånare. För områden med färre invånare än så kommer ZOE fortsatt bara dela de två första siffrorna. (Av totalt 10 331 postnummerområden i Sverige har 718 områden färre än 200 invånare.) COVID Symptom Study Sverige kommer heller aldrig att publicera data för områden med färre än 200 studiedeltagare, så om exempelvis 10 % av alla i ett postnummerområde deltar i studien krävs 2000 innevånare för att vi ska publicera en analys av just det området. Vi presenterar också alltid data på gruppnivå, indelat på kön och åldersgrupper, aldrig på individnivå. De data vi erhåller lagras på en säker server vid Lunds universitet.

Är inte data som lagras på Lunds universitet offentlig handling och kan därför begäras ut?

Personuppgifter är undantagna från offentlighetsprincipen och därmed kan de insamlade data inte begäras ut som offentlig handling eller användas utanför ramarna för det som våra etiska tillstånd tillåter. Känsliga personuppgifter kommer därför att skyddas enligt Dataskyddsförordningen
ZOE använder sig också av så kallade tredje parter för att processa och lagra data. Enligt ZOEs avtal med dessa tredje parter får data enbart hanteras på uppdrag av ZOE. De får aldrig själva använda data för andra ändamål eller sälja informationen vidare. De tredje parterna har inte heller rätt att behålla data om avtalet med ZOE upphör.

Informationen ovan samt ZOEs fullständiga integritetsmeddelande för Sverige finns att läsa i appen, samt på vår hemsida: https://www.covid19app.lu.se/integritetsmeddelande-zoe-ltd.

Kan man delta i studien även om man inte har en smartphone?

För närvarande kan man tyvärr inte delta i studien om man inte har en smartphone. Vi hoppas på att kunna skapa en teknisk lösning för detta i framtiden men kan tyvärr inte i dag säga när det kommer att bli möjligt.

Hur kan jag ta bort mina uppgifter och lämna studien?

Du kan dra tillbaka ditt samtycke till att delta i studien när som helst genom att skicka ett e-postmeddelande till leavecovidtracking-sweden [at] joinzoe [dot] com. Du måste skicka det meddelandet från den e-postadress som du använt när du skapat ditt konto i appen. Du kan även ta bort denna data genom att väja alternativet "Ta bort mina uppgifter" på huvudmenyn i appen. ZOE Global Ltd kommer då att avsluta ditt deltagande med omedelbar effekt.

Ställ en fråga

Har du en fråga?

Ställ den till covid-symptom-study [at] med [dot] lu [dot] se

 

Ladda ned appen här

App logo for COVID Symptom Study

Alla personuppgifter som samlas in är skyddade i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679, också kallat GDPR (General Data Protection Regulation). Lunds universitet kommer enbart att använda data till medicinsk forskning i enlighet med deltagarnas informerade samtycke.

Kontakta oss: covid-symptom-study [at] med [dot] lu [dot] se