Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ska jag fortsätta att rapportera till COVID Symptom Study-studien?

I samband med att restriktionerna i Sverige lyfts i dag den 9 februari 2022 får vi frågor om hur framtiden för forskningsstudien ser ut. Våra deltagare funderar över hur viktigt deras fortsatta engagemang och deltagande i studien är. 

alt

Varför ska vi fortsätta att rapportera?

Smittspridningen är fortsatt hög i Sverige. Dock ser vi nu generellt lindrigare sjukdom och färre sjukhusinläggningar, mycket tack vare den höga vaccinationsgraden. Som under tidigare faser av pandemin är det dock oklart hur utvecklingen blir framöver och data från COVID Symptom Study blir extra användbara nu när PCR-testning inte längre erbjuds allmänheten. Numera är statistik över snabbtester värdefull och COVID Symptom Study är den enda databasen i Sverige som för denna statistik.

Våra forskare är också fortfarande i behov av data för att fortsätta kartlägga spridningen av covid-19, särskilt nu när svenska befolkningen blir mer rörlig igen. Data behövs också för att vi ska kunna fortsätta bevaka symtombilden för nya varianter, och när ytterligare boosterdoser erbjuds kan vi följa effekterna av vaccination (spridning, symtombild och biverkningar). Vi fortsätter också att studera riskgrupper, personer som drabbas av postcovid och vaccinerade jmfr med ovaccinerade. 

Vi hoppas att du som deltar i studien stannar kvar i studien och fortsätter att rapportera hur du mår i appen. Även om du inte rapporterar varje dag så är dina data värdefulla. Resultaten från våra analyser, inklusive statistik över snabbtester, kommer även fortsättningsvis att uppdateras regelbundet på vår resultatsida.

Vi på COVID Symptom Study Sverige tackar för ditt bidrag till forskningen om covid-19!