Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Samarbete med CRUSH Covid i Uppsala

COVID Symptom Study Sverige inleder samarbete med Region Uppsala och Uppsala universitet i samband med forskningsprojektet CRUSH Covid.

crush

Region Uppsala storsatsar under hösten på att tillgängliggöra testning för pågående covid-19-infektion för alla i Uppsala län som har symtom på sjukdom. I tillägg till de fyra stationära testenheterna som redan finns i länet så kommer Region Uppsalas provtagningsenhet att utöka sin verksamhet där smitta sprids snabbt, bland annat genom att upprätta en ny teststation i ett område med otillräcklig testning. COVID Symptom Study Sverige kommer att bidra med ett realtidsuppdaterat kunskapsunderlag för att så snabbt som möjligt hitta de lokala utbrotten.

Data från COVID Symptom Study Sverige kommer att kombineras annan sjukvårdsdata på gruppnivå för att skapa en ”hotspot-karta” över Uppsala län med information om var smitta verkar spridas snabbt. Syftet är att bistå Smittskyddsenheten i Region Uppsala med ett realtidsuppdaterat kunskapsunderlag vilket innebär att man kan besluta om var informationskampanjer och testning måste intensifieras. Smittskyddsenheten kommer bland annat kunna skicka ut en mobil provtagningsenhet, som kommer att vara öppen för alla invånare oavsett var man bor eller arbetar. Tillsammans lanserar nu Region Uppsala och Uppsala universitet forskningsprojektet CRUSH Covid, vars syfte är att utvärdera hur åtgärderna påverkar tillgänglighet till testning och också antalet testade, samt huruvida man kan se en dämpning av antalet smittade och antalet sjukhusinläggningar kopplade till de mobila stationerna.

”Region Uppsala ser det som en fantastisk möjlighet att få samarbeta med COVID Symptom Study för att kartlägga och förstå var i länet som smitta sprids snabbt, och var ökad tillgänglighet till testning och smittspårning kan hjälpa till att dämpa utbrotten” säger Mats Martinell, medicinskt ansvarig vid Provtagningsenheten och ansvarig forskare för CRUSH COVID vid Region Uppsala. “Ju fler i Uppsala län som kan tänka sig delta i COVID Symptom Study Sverige, desto större möjlighet får vi att verkligen rikta våra insatser till de områden där smitta sprids mest. Vi vill därför be allmänheten om att lägga en minut om dagen på att rapportera i appen COVID Symptom Study för att stötta oss i denna kamp mot covid-19 i Uppsala län”.

Det kommer inte att ske någon länkning mellan studiedeltagare i COVID Symptom Study Sverige och studiedeltagare i CRUSH Covid, och invånare i Uppsala län kan välja huruvida de vill delta i någon av studierna eller i båda. Precis som tidigare kan alla personer i Sverige som är 18 år eller äldre välja att gå med i COVID Symptom Study Sverige genom att ladda hem appen från Google Play eller App Store, fylla i en kort hälsoenkät och sedan dagligen rapportera hur de mår. Både COVID Symptom Study Sverige och CRUSH Covid är forskningsprojekt som är godkända av Etikprövningsmyndigheten i Sverige.

”Ett av huvudmålen med COVID Symptom Study Sverige har hela tiden varit att bistå hälso- och sjukvården i dess kamp mot covid-19 i Sverige. Vi är väldigt glada över att CRUSH Covid-projektet, som är ett oerhört innovativt ”testa-och-spåra”-projekt, har valt att använda kunskapsunderlag från COVID Symptom Study Sverige. Tack vare samarbeten som detta ökar våra chanser att tillsammans identifiera och krossa covid-19-utbrott”, säger Paul Franks, huvudansvarig forskare vid Lunds universitet.

Läs mer om detta tvärvetenskapliga forskningsprojekt vid Uppsala universitet nedan

Uppsala universitets pressmeddelande

CRUSH Covids hemsida