Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

NYTT vaccinationsdiagram på resultatsidan

vaccineplot

I dag har vi lagt till information om vaccinationsgraden bland våra studiedeltagare på vår resultatsida. I diagrammet kan du se hur många procent av våra aktiva deltagare som har vaccinerats med två doser, endast med en dos eller inte alls. Aktiva deltagare är de som ingår i underlaget för våra beräkningar och som har rapporterat i appen minst en gång under den senaste veckan.

Hela 97 procent av våra aktiva studiedeltagare är vaccinerade med två doser vaccin, vilket är högre än för svenska befolkningen i stort. Det innebär att våra prediktioner för förekomsten av symtomatisk covid-19 främst är överförbara på den vuxna vaccinerade befolkningen i Sverige. Den höga vaccinationsgraden bland våra deltagare medför alltså att data och diagram som presenteras på vår resultatsida främst reflekterar läget bland den vaccinerade befolkningen.

Det är fortsatt viktigt att du fortsätter att rapportera inte bara hur du mår, utan även eventuella covidtester och vaccin (dos 1-3 samt influensavaccin) du tagit i appen. Ju mer information vi har tillgång till, desto bättre blir underlaget för vår covid-19-forskning. Vaccinationsdata samlas in löpande och gör det möjligt för oss att fortsätta övervaka spridningen av covid-19 i samhället och vaccinationsgraden, samt upptäcka biverkningar och förstå hur symtom förändras under pandemins gång. Vaccination ger ett gott skydd mot svår sjukdom, men då skyddet mot infektion är mer begränsat så är det viktigt för oss att du fortsätter delta.

Vi presenterar löpande resultat från studien, både från oss och från våra samarbetspartner i Storbritannien och USA, här på hemsidan men även på vår Facebook-sida. Du kan till exempel läsa mer om hur vaccinerades och ovaccinerades symtombild skiljer sig åt i vår tidigare nyhet.

Tack för att du fortsätter att bidra till studien COVID Symptom Study Sverige!