Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Dubbla doser covid-19-vaccin och reducerad risk

Två doser covid-19-vaccin reducerar risken att hamna på sjukhus och att utveckla akuta symtom, samt halverar risken för långdragna symtom vid covid-19-infektion visar en studie från COVID Symptom Study

dubbelvacc

Tack vare rapporter från studiedeltagare i COVID Symptom Study har våra forskarkollegor i Storbritannien kommit fram till att två eller fler doser covid-19-vaccin reducerar allvarlighetsgraden av covid-19 om en person smittas trots vaccinering. Nyligen publicerades dessa resultat i tidskriften Lancet Infectious Diseases.

Forskarna analyserade data från brittiska deltagare, däribland inrapporterade symtom, tester och över två miljoner vaccindoser mellan december 2020 och juli 2021. Forskningsteamet tittade på en rad olika faktorer, däribland ålder, skörhet och om deltagaren bodde i ett utsatt område och undersökte sedan hur detta förhöll sig till infektioner efter vaccination.

Analyserna visade att jämfört med ovaccinerade hade dubbelvaccinerade personer som fick covid-19: 

  • 73 procent lägre risk att läggas in på sjukhus
  • 31 procent lägre risk att uppleva akuta covidsymtom
  • 47 procents lägre risk för vuxna att ha symtom i mer än 28 dagar 

När det gäller symtom så såg forskarna att de vanligaste symtomen bland vaccinerade liknande symtomen bland ovaccinerade – vanligast var förlorat luktsinne, hosta, feber, huvudvärk och svår trötthet. Samtliga symptom var dock lindrigare och rapporterades mer sällan av vaccinerade och det var hälften så sannolikt att dessa personer utvecklade flera av symtomen under första sjukdomsveckan. Nysningar var det enda symtom som rapporterades oftare hos vaccinerade personer med covid-19.

Även om det fortfarande föreligger en risk för att smittas av covid-19 efter två vaccindoser så är risken för att hamna på sjukhus, få väldigt svåra symptom eller gå vidare till att drabbas av postcovid klart reducerad enligt studien.

Vem löper högst risk att drabbas av covid-19 efter vaccination?

Äldre deltagare som hade andra hälsoproblem som är kopplade till behov av stöd i vardagen hade upp till två gånger högre risk att drabbas av en covid-19-infektion efter två vaccindoser och att bli sjuk.

 

Professor Tove Fall, vid Uppsala universitet, kommenterar forskningen:

-   De här resultaten pekar på att vaccination är kopplat till lägre risk för långvariga symtom om man får covid-19 trots vaccination. Detta är ännu en god anledning att följa Folkhälsomyndighetens vaccinationsrekommendationer.