Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Artikel i The Lancet Public Health

Forskare från COVID Symptom Study Sverige har varit delaktiga i författandet av en artikel som nyligen publicerades i den vetenskapliga tidskriften The Lancet Public Health.

Studien har letts av forskare vid King's College London och artikeln "Detecting COVID-19 infection hotspots in England using large-scale self-reported data from a mobile application: a prospective, observational study" finns att läsa i sin helhet här. Studien visar hur självrapporterade populationsdata från en mobilapp (COVID Symptom Study), i kombination med inriktad PCR-testning kan användas för att tillhandahålla geografiska uppskattningar av sjukdomsprevalens och -incidens. Vidare visar artikeln hur dessa uppskattningar kan användas för att möjliggöra läglig identifiering av "hotspots" för pågående infektion. Data och analyser i den aktuella studien gäller England.