Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Ändring av postnummernivå

COVID Symptom Study Sverige meddelar ändring av postnummernivå i syfte att kunna identifiera klusterutbrott

Det är sannolikt att en eventuell ökad spridning av covid-19 i Sverige under hösten 2020 kommer att ske i form av klusterutbrott. Därför satsar COVID Symptom Study nu på att kunna urskilja mindre geografiska områden där smittan verkar öka snabbt.

Hittills har COVID Symptom Study i Sverige publicerat kartor baserade på de två första siffrorna i studiedeltagarnas postnummer. Från och med den 5 september kommer ZOE Global Ltd att dela studiedeltagarnas fullständiga postnummer med COVID Symptom Study Sverige så att Lunds universitet och Uppsala universitet kan göra mer detaljerade geografiska indelningar. Detta gäller postnummerområden med fler än 200 invånare. För postnummerområden med färre än 200 invånare kommer även fortsatt endast de två första siffrorna att delas från ZOE (av totalt 10 331 postnummerområden i Sverige har 718 områden färre än 200 invånare).  COVID Symptom Study Sverige kommer heller aldrig att publicera data för områden med färre än 200 studiedeltagare, så om exempelvis 10 % av alla invånare i ett postnummerområde deltar i studien krävs 2 000 innevånare för att vi ska publicera en analys av just det området. Vi presenterar också alltid data på gruppnivå, indelat på kön och åldersgrupper, aldrig på individnivå.

Denna uppdatering av omfattas av godkännanden från Etikprövningsmyndigheten i Sverige (DNR 2020-04145) och medför nu en uppdatering av ZOEs integritetsmeddelande vilket återfinns i appen.

Att kunna presentera uppskattad förekomst av covid-19 på mer detaljerad geografisk nivå än indelat efter de två första siffrorna i postnumren är något som många av våra deltagare och sjukvårdsregioner har efterfrågat sedan studiens start. ZOE bedömer nu att deltagarantalet i Sverige är tillräckligt stort för att de ska kunna leverera denna detaljerade information till COVID Symptom Study Sverige.

 "Vi ser mycket fram emot att kunna studera smittspridningen på en mer högupplöst nivå i de områden där vi har tillräckligt med deltagare. Flera sjukvårdsregioner i Sverige vill också kunna använda resultat från COVID Symptom Study som del av underlaget för att kunna planera tidiga och riktade insatser mot ökad smittspridning” säger Tove Fall, professor vid Uppsala universitet och ledande forskare i COVID Symptom Study Sverige. ”Förutom mer detaljerade data är det bästa sättet att öka precisionen i våra analyser att fler deltar i studien och att de som redan deltar fortsätter rapportera dagligen."

Senaste nyheter

2020-10-22

Långdragna symtom - Vad forskarna på COVID Symptom Study har kommit fram till

Långdragna symtom - Vad forskarna på COVID Symptom Study har kommit fram till
2020-10-20

Resultatflik för Uppsala

Resultatflik för Uppsala
2020-10-12

Samarbete med CRUSH Covid i Uppsala

Samarbete med CRUSH Covid i Uppsala
2020-09-25

Hudutslag och covid-19

Hudutslag och covid-19
2020-09-08

Uppdatering av prediktionsmodell

Uppdatering av prediktionsmodell

Alla personuppgifter som samlas in är skyddade i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679, också kallat GDPR (General Data Protection Regulation). Lunds universitet kommer enbart att använda data till medicinsk forskning i enlighet med deltagarnas informerade samtycke.

Kontakta oss: covid-symptom-study [at] med [dot] lu [dot] se